Las Instalaciones y Los Famosos Lugares cerca del río Tone #2


Orilla derecha4 Orilla derecha3 Orilla derecha2 Orilla derecha1 Distancia
desde el mar
Orilla izquierda1 Orilla izquierda2 Orilla izquierda3

Parque
Osaki-ryokuchi


Parque
Bandohashi-
ryokuchi
210Km
Parque de
Taguchi-machi

205Km
Centro de derorte

Parque
Shikishima

Hotel
Welcity Maebashi

Templo
Koganji

Salón
Soja Shiryokan

Santuario
Soja-jinja
200Km
Parque de
Maebashi

Parque de
Minami-machi

Salón Maebashi
Bungakukan

Hotel
Sanpia Takasaki

Parque
Otone-undo Koen
190Km

Parque Tobu
Sports-hiroba
180Km
170Km
Santuario
Toshogu

Salón Tomo
Rekishi Syokan

Templo
Chorakuji

Templo
Menuma-shoten
160Km
Parque
Nakasato

Templo
Daikoin

Templo
Kinryuji

Gyouda Cycling
Center
150Km

Parque
Hanyu Suigo

Acuario de
Saitama

Parque
Sky Sports
140Km
Parque
Tsutsujiga-oka

Restaurante
Matsubaya

Parque
Catherine

Kazo Cycling
Center

Salón
Kazo Miraikan
130Km
Parque
Watarase Yusuichi

Parque
Navel Park

Parque
Koga Sogo Koen

Alameda Gongendo

Museo
Sekiyadojo
120Km
Restaurante
Michino-eki Sakai