★Mapa para bicicleta #11 por la orilla del Tonegawa★

Entre Musashi-ohashi y Autopista Tohoku 10Km