Mapa para bicicleta #6 por la orilla del Kinugawa

Entre Uwataira-hashi y Shinkinugawa-hashi 16Km